Word lid

Button nieuw

Registreer en word lid

PenRegistreerDenkt u na contact met leden van de Doerakclub of na het lezen van deze website "De Doerakclub is wel wat voor mij" dan schrijven we u graag in als u lid of als donateur. (Donateurs hebben vrijwel dezelfde rechten als leden, maar hebben geen stemrecht binnen de vereniging).

Kosten

De jaarlijkse contributie voor leden en donateurs bedraagt € 30,- . De eerste keer wordt € 10,- in rekening gebracht voor de clubvlag. We zien graag mooie vlaggen op al onze ledenschepen. Vervanging van de vlag is gratis!

De benodigde gegevens kunt u invullen in het onderstaande formulier en met de knop "Verstuur" verzenden. De met een sterretje gemerkte velden zijn verplicht.

(Wanneer u zich aanmeldt voor het lidmaatschap gedurende het 4e kwartaal van een lopend jaar, dan bent u geen contributie over dat lopende jaar verschuldigd. Medio de maand december wordt de contributie voor het volgende jaar per automatische incasso geïncasseerd.)

Met het verzenden van uw gegevens verleent u tegelijkertijd tot wederopzegging een doorlopende machtiging aan de Doerakclub (Incasso ID NL28ZZZ404078600000) te Nieuwegein om jaarlijks van uw bankrekening de contributie, zoals vastgesteld door de Algemene Ledenvergadering, af te schrijven en verklaart u zich akkoord met de bepalingen en voorschriften, die hiervoor bij de bankinstellingen in Nederland van kracht zijn.

Clubblad en Vlag

Na ontvangst van uw aanmelding sturen wij u zo snel mogelijk het laatste Clubblad toe alsmede de Clubvlag. Wij hopen u als nieuw lid/nieuwe donateur op de eerstvolgende Doerakclubdag te mogen verwelkomen en maken dan graag nader kennis met u en uw bemanning.

Registreren1

Vragen

Als u eerst nog vragen heb, kunt u vanzelfsprekend contact opnemen met het secretariaat van de Doerakclub:  e-mail:

Wij gebruiken cookies op onze web site. Sommigen zijn essentieel voor het correct functioneren van de site, terwijl anderen ons helpen om de site en gebruikerservaring te verbeteren (tracking cookies). U kan zelf kiezen of u deze cookies wil toestaan of niet. Let op dat als u onze cookies weigert mogelijk niet alle functies van de site beschikbaar zijn.